THUỞ XA NGƯỜI / THE TIME YOU LEFT ME – Nhạc TỨ DUY-Thơ TRẦN XUÂN KIÊMTHUỞ XA NGƯỜI – Nhạc TỨ DUY-Thơ TRẦN XUÂN KIÊM – Trình bày MINH QUYỀN & TỨ DUY

Advertisements