HÌNH TƯỢNG CÁC NGUYÊN ÂM TRONG TIẾNG VIỆT – CHỮ a


Rừng cây bị đốn - Ảnh từ Google
Hình tượng chữ a
Tiếng em trong hoang mạc buồn
Hay tiềng vọng sầu anh buông trên đỉnh
Rừng trôi là là không yên tĩnh
Bao giờ Cõi người mới mặc định cho xong …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s