CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA CÁI GIƯỜNG VÀ CÁI CỬA VÀ NGƯỢC LẠICảnh 1

 

Tôi về

      Muốn về cứ nói !

Tôi đói

     Thích gì cứ ăn !

Tôi lăn

     Nơi nào cũng được !

Tôi … ướt

    Làm … phước xin đừng !


Cảnh 2

 

Tôi về

    Cứ về nếu chán !

Tôi nản

   Trông chán bỏ xừ !

Tôi ư ?

   Còn ai xứ này !

Tôi say !

   Chuồng heo mà nằm !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s