HÌNH TƯỢNG HỌC CÁC NGUYÊN ÂM TRONG TIẾNG VIỆT – CHỮ 0


Image

( Ảnh từ Google )

Địa cầu thuở trước không lăn

Ông trời thấy vậy sút … băng ngang … trời

Lăn quanh cho ấm mặt trời 

Mặt trăng thấy vậy cũng rồi … vội lăn 

Thiên hà tinh tú lăng … xăng … 

Rủ nhau đá bóng … sao … băng … đầy trời !!!

Advertisements

QUA CẦU GIÓ BAY


Image

( Ảnh lấy từ Google )

Kiếp anh là kiếp tơ tằm

Số anh là số dạy “…văn…” cho đời

Duyên trời nửa hở nửa hơi …

Qua cầu rớt áo , em thời … gió bay ! 

Anh chụp mà lại nhầm … tay 

Tỉnh ra mới biết à đây (!) vợ mình …

( Tang tình tang tính tính tinh 

Còn nghe văng vẳng huê tình ca dao … )

DUYÊN NỢ / FATE IN LOVE


Image

( Tặng X. và ngày 20/04 … mỗi năm )

Chỉ là tia nắng trăng thanh       

Bỗng dưng hóa kiếp thành anh đứng ngồi

Em về như bướm qua chơi                                 

Núi trông , cầu đợi , hoa vời , nước mong

Trăm năm đâu nỡ bằng không …

Translated into English :

– I’d be the moonbeam sparkling finely by sun in my pre-existence

– Suddenly metempsychosed to be my being then – standing and sitting

– And you-my sweetheart- came as a butterfly dropping by

– The moutain looked down, the bridge waited for our steps on, the flowers charmed us, and the waters expected our precious presence

– I wondered if both our lives had been  no greater than  nothingness of life …

THƠ HAIKU – CA SĨ GIÀ


( Tặng các ca sĩ phong trần trong các tiệc cưới, nhà hàng … )

Nàng có đôi mắt đen – Nhưng nàng muốn có đôi mắt xanh – Để đời đừng “ đui then “ …

Ghi chú : Mắt Xanh chỉ những người tìm thấy Sao từ các đám mây “ bụi “ …

Tự dịch :

THE OLD SONGSTRESS

The girl has black eyes – wanna found nicely by experts – to let  hope  not fly…